ಧಾರವಾಡ

ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮನೆಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ

ಧಾರವಾಡ

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು ಭಾಗಶಃ ‌188 ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ.

ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 22 ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 18 ರವರಗೆ‌‌ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ‌ ಬಿದ್ದ ಮನೆಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ತಾಲೂಕುವಾರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button