ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ

ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಈರೇಶ ಅಂಚಟಗೇರಿ ಆಯ್ಕೆ

Click to Translate

ಧಾರವಾಡ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಾಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ 21 ನೇ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಧಾರವಾಡ ಮೂಲದ ಈರೇಶ ಅಂಚಟಗೇರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಉಪಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಮಾ ಮುಖಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಪಾಲಿಕೆ ಕೂಗಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪವರ್ ಸಿಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದ ಮೇಯರ್ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಉಪಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಪವರ್ ಸಿಟಿ‌ನ್ಯೂಸ್ ಸತ್ಯ ಸದಾಕಾಲ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button