ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ಡ್ರೇಸ ಧರಿಸಿ ದಾಂಡಿಯಾ ಸಂಭ್ರಮ

ಧಾರವಾಡ

ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ತಾವೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಂಡಿಯಾ ಆಡಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ‌ಪಟ್ಟರು.

ನವರಾತ್ರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಧಾರವಾಡದ ಸಾಯಿ ಫ್ಯಾಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೀಯರು ದಾಂಡಿಯಾ ಆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು.

ಧಾರವಾಡದ ಕೆಸಿ ಪಾರ್ಕ ಸರ್ಕಲನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಯಾ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೀಯರು ಕೋಲಾಟ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಮೆರಗಿಗೆ ರಂಗು ತಂದ್ರು..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button