ಧಾರವಾಡರಾಜಕೀಯರಾಜ್ಯಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಶಾಸಕ ಅಮೃತ‌ ದೇಸಾಯಿ‌

ಧಾರವಾಡ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸಕ ಅಮೃತ‌ ದೇಸಾಯಿ‌ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ ಅಮೃತ ದೇಸಾಯಿ‌ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ರು.

https://youtu.be/LnhZ-Ju82XA

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button