ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ

ಧಾರವಾಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ಕಿಟೆಲ್ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

Click to Translate

ಧಾರವಾಡ

ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಿಟೆಲ್ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ತ್ರೀವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕಿಟೆಲ್ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೋಡೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾ.ರೇಖಾ ಜೋಗುಳ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಾಲೇಜು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗಿದೆ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button