ಧಾರವಾಡರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಾರಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಪೇಢಾನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪುನೀತರಾಜಕುಮಾರಗೆ ಇದ್ದ ಅಭಿಮಾನ

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುನೀತ ರಾಜಕುಮಾರಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನ ಸಾಕಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯುವರತ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ‌ ನೆನಪನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

https://youtu.be/Mr8uWLvmTWk

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button