ಚಿತ್ರದುರ್ಗಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ

ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಶಾಂತಿವನದ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಭರ್ತಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಭರಮಸಾಗರ ಸಮೀಪದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಭರಮಸಾಗರ ಕೆರೆಗೆ ಕೊಳಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಕೆರೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ.

ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಜನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಸೂಚಿಸಿದೆ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button